De palmolie-bedreiging

Ontbossing

Eeuwen oud regenwoud maakt plaats voor palmolieplantages

Het omkappen van de tropische regenwouden om hier oliepalmplantages te realiseren is op dit moment dé grootste bedreiging voor het leefgebied en dus de kans op overleven van de orang-oetans. Hele bosgebieden worden gekapt om plaats te maken voor de vaak duizenden hectare grote plantages. Deze grootschalige projecten ontruimen de gebieden door eerst te kappen en daarna het land in brand te steken om het land te ontdoen van de laatste houtresten. Deze branden ontwikkelen zich vaak tot wijdverbreide, oncontroleerbare branden waar men tot ver over de landsgrenzen hinder van ondervind (1997/1998). Indonesië en Maleisië zijn samen de grootste palmolieproducenten ter wereld, goed voor ruim 80% van de totale palmolieproductie. Nederland is de grootste importeur van palmolie in Europa en is na India en China de grootste importeur ter wereld. Palmolie is een belangrijke grondstof voor voedsel (boter, chips, chocolade, koekjes) en voor overige artikelen als zeep, waspoeder en cosmetica. Ook de nieuwe ontwikkelingen in de biomassa industrie zorgen ervoor dat de bossen in Indonesië in een versneld tempo verdwijnen om ruimte te moeten maken voor de plantages. De vraag naar palmolie is door de industrie en het huidige consumentengedrag de afgelopen 15 jaar met 70% gestegen.

Willie Smits

Willie Smits

“Het probleem is niet de oliepalm zelf. Palmolie is een waardevolle bron van plantaardige olie en een van de meest productieve gewassen ter wereld. De wereld heeft deze plantaardige olie ook nodig — geen twijfel mogelijk. Het probleem is de destructieve manier waarop deze gewassen zijn ontwikkeld in Zuidoost Azie” aldus Dr. Willie Smits, voorzitter Orangutan Outreach.

Orangutan Outreach Nederland gaat voor een duurzame oplossing voor het beschermen van de orang-oetan. Willie Smits, bioloog, natuurbeschermer en voorzitter van Orangutan International biedt de oplossing voor het herbebossen van het regenwoud en een alternatief voor de verwoestende palmolie-industrie. Zijn oplossing ligt in de suikerpalm. Een palmsoort die alleen kan leven in een natuurlijke bosomgeving. Met de tap en verkoop van de suiker van deze palm kunnen lokale boeren hun leefomstandigheden verbeteren en bijdragen aan het beschermen van de natuur en daarmee de leefomgeving van de orang-oetan, omdat er geen bos gekapt hoeft te worden.

Wij hebben op Apenheul handtekeningen verzameld om de politiek en producenten duidelijk te maken dat de consument recht heeft om te weten of er palmolie is gebruikt in een product. Net als veel andere organisaties zijn wij er voorstander van dat producten worden gelabelled.
Voor meer informatie hierover:
Coalition calls on Europe to label palm oil on food products